Kasım Ayı Meclis Gündemi

Boyut Seç
01 Kasım 2019

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

Belediye Meclisimizin 2019 yılı Kasım ayının Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 04.11.2019 Pazartesi günü saat 10.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.


  Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

 

              Mehmet Murat ÇALIK
               Belediye Başkanı

  

GÜNDEM MADDELERİ
Açılış ve Yoklama

 

 

1

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

2020 Yılında Uygulanacak olan Ücret Tarifeleri

 

2

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sosyal Demokrat Kamı İşverenleri Sendikasına Üye olunması

 

3

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

Kredi İşlemleri/Borçlanma Yetkisi

 

4

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

 

Kadro Derece Değişikliği

 

5

 

Veteriner İşleri Müdürlüğü

 

Ardanuç Belediyesi barınaktaki sokak hayvanları görevlilerinin bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve sokak hayvanlarının rehabilitasyonuna yönelik uygulamalı ve teorik eğitim verilebilmesi ile ilgili personel görevlendirilmesi

 

6

 

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Gürpınar Mahallesi Pekmez Mevkii1571 ada 1 parsel sayılı taşınmazda 261/481 (261.24 m2) hissenin  3194 sayılı İmar Kanununun Geçici Madde 16 (Ek:11.05.2018- 7143/16 md.)' sine  göre satışı

 

7

 

Fen İşleri Müdürlüğü

 

Kamu ve Okul Binalarının Bakım Onarım  İşi,   İdari Binaların  Bakım Ve Onarım İşi,  İlçe Genelinde Asfalt  Yama ,Yağmursuyu Kanalı Bordür, Tretuar Yapım ve Bakım Onarım İle Müteferrik İnşaat işleri ile yıllara yaygın  olarak  ihale edilmesi

8

Plan ve Proje Müdürlüğü

Gürpınar 331 ada 8 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği

 

   Komisyon Raporları

9

İmar Komisyonu Raporu

Kavaklı 563 ada park alanında  Trafo yapılmak üzere 39,68 m²,
1 TL- iz bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllık irtifak hakkı tesis edilmesi

PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by