KAVAKLI, 175 NOLU PARSEL İMAR UYGULAMASI

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


Beylikdüzü Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Kavaklı, 175 nolu parsel sayılı taşınmazı kapsayan bölgede Beylikdüzü Belediye Encümeninin 01/11/2016 tarih ve 661 sayılı kararı doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve 3290/2981 sayılı İmar Affı Kanununun Ek-1 maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmış olup, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 04/01/2017 tarih ve 66-62 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Beylikdüzü Belediye Encümeninin 01/11/2016 tarih ve 661 sayılı kararı, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 04/01/2017 tarih ve 66-62 sayılı kararı ve ekleri, 01/02/2017 tarih ve saat 08.30 dan itibaren 1 (bir) ay süreyle belediye ilan tahtasına asılmıştır. İlan olunur.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi