KAVAKLI 18. MADDE İMAR UYGULAMASI


Kavaklı 500 parsel, 249 ada 1, 2, 5, 250 ada 1, 2, 3, 4, 5, 8 ve 680 ada 1 nolu parseller 18. Madde İmar Uygulaması

Beylikdüzü Belediye sınırları dahilinde bulunan Kavaklı 500 parsel, 249 ada 1, 2, 5, 250 ada 1, 2, 3, 4, 5, 8 ve 680 ada 1 nolu parselleri kapsayan alanda imar uygulaması yapılmıştır. İmar uygulaması işlemine ait Belediye Encümeninin 21/06/2023 tarih ve 350 sayılı Kararı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 08/03/2023 tarih ve 1633-1619 sayılı Kararı, 22/03/2023 tarih ve saat 08.30 dan itibaren 1 (bir) ay süreyle belediye ilan tahtasına asılmıştır. İlan olunur.

444 09 39
Çözüm Merkezi