KAVAKLI 187 PARSELİ VE 396 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 VE 11

    BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Beylikdüzü Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Kavaklı 187 parseli ve 396 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ve 11 sayılı taşınmazları kapsayan bölgede Beylikdüzü Belediye Encümeninin 06/06/2017 tarih ve 583 sayılı kararı doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmış, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 06/09/2017 tarih ve 3030-2860 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Beylikdüzü Belediye Encümeninin 06/06/2017 tarih ve 583 sayılı kararı, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 06/09/2017 tarih ve 3030-2860 sayılı kararı ve ekleri, 02/10/2017 tarih ve saat 08.30 dan itibaren 1 (bir) ay süreyle belediye ilan tahtasına asılmıştır. İlan olunur.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi