KAVAKLI 354 VE 355 PARSELLER VE 571 ADA

   Beylikdüzü Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Kavaklı 354 ve 355 parseller ve 571 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sayılı taşınmazları kapsayan bölgede Beylikdüzü Belediye Encümeninin 15/02/2018 tarih ve 80 sayılı kararı doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmış, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 21/03/2018 tarih ve 1264-1248 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Beylikdüzü Belediye Encümeninin 15/02/2018 tarih ve 80 sayılı kararı, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 21/03/2018 tarih ve 1264-1248 sayılı kararı ve ekleri, 10/05/2018 tarih ve saat 08.30 dan itibaren 1 (bir) ay süreyle belediye ilan tahtasına asılmıştır. İlan olunur.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi