KAVAKLI 378 VE 379 SAYILI TAŞINMAZLARI KAPSAYAN İMAR UYGULAMA

                      BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Beylikdüzü Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Kavaklı 378 ve 379 sayılı taşınmazları kapsayan bölgede Beylikdüzü Belediye Encümeninin 17/04/2018 tarih ve 243 sayılı kararı doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmış, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 16/05/2018 tarih ve 2044-2002 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Beylikdüzü Belediye Encümeninin 17/04/2018 tarih ve 243 sayılı kararı, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 16/05/2018 tarih ve 2044-2002 sayılı kararı ve ekleri, 30/05/2018 tarih ve saat 08.30 dan itibaren 1 (bir) ay süreyle belediye ilan tahtasına asılmıştır. İlan olunur.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi