KAVAKLI 411, 851 PARSELLER, 408 ADA 1, 2, 5, 6, 529 ADA 3, 5, 6, 13 VE 884 ADA 1 NOLU PARSELLERDE İMAR UYGULAMASI

Beylikdüzü Belediye sınırları dahilinde bulunan Kavaklı 411, 851 parseller, 408 ada 1, 2, 5, 6, 529 ada 3, 5, 6, 13 ve 884 ada 1 nolu parselleri parselleri kapsayan alanda imar uygulaması yapılmıştır. İmar uygulaması işlemine ait Belediye Encümeninin 16/08/2022 tarih ve 452 sayılı Kararı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 25/01/2023 tarih ve 690-685 sayılı Kararı, 03/02/2023 tarih ve saat 08.30 dan itibaren 1 (bir) ay süreyle belediye ilan tahtasına asılmıştır. İlan olunur.

444 09 39
Çözüm Merkezi