KAVAKLI 505 ADA 18 PARSEL UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Kavaklı 505 ada 18 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği bugün itibariyle askıya asılmıştır.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi