KAVAKLI 973 ADA 1 PARSEL UYGULAMA İMAR PLANI

İLAN ASMA TUTANAGl


BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ, KAVAKLI MAHALLESİ 793 ADA 1 PARSELE iLiŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEGİŞİKLİGİ, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'(NiN 20.04.2017 TARİH 540 SAYILI KARARI İLE AYNEN UYGUN GÖRÜLEREK, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 'NCA 21.04.2017 TARİHİNDE AYNEN bNANMIŞTIR. BAHSE KONU 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEGİŞİKLİGİNİN 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8/B MADDESİ GEREGİNCE 25.07.2017-23.08.2017 TARİHLERİ ARASINDA (30 GÜN ) ASKIYA ASILDIGINA DAİR TUTANAK OLUP; TARAFIMIZCA 2 NÜSHA OLARAK TANZİM EDİLMİŞTİR. 

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi