KAVAKLI İMAR UYGULAMASI

KAVAKLI, 424 ADA 1, 2, 3, 4 VE 593 ADA 1, 2, 3 PARSELLERİ
KAPSAYAN ALANDA 18. MADDE İMAR UYGULAMASI


    Beylikdüzü Belediye sınırları dahilinde bulunan Kavaklı, 424 ada 1, 2, 3, 4 ve 593 ada 1, 2, 3 parselleri kapsayan alanda imar uygulaması yapılmıştır. İmar uygulaması işlemine ait Belediye Encümeninin 09/11/2021 tarih ve 548 sayılı Kararı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 23/03/2022 tarih ve 1652-1652 sayılı Kararı ve ekleri, 11/04/2022 tarih ve saat 08.30 dan itibaren 1 (bir) ay süreyle belediye ilan tahtasına asılmıştır. İlan olunur.

444 09 39
Çözüm Merkezi