KAVAKLI İMAR UYGULAMASI İLANI

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

 

Beylikdüzü Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Kavaklı 350 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 426 ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 539 ada 5 ve 6, 601 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 820 ada 1 ve 2 nolu parseller nolu parseli kapsayan alanda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmıştır.

İmar uygulama

işlemlerine ait Beylikdüzü Belediye Encümeninin 08/07/2021 tarih 233 sayılı Kararı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 23/03/2022 tarih 1653-1653 sayılı kararı ve ekleri 08/04/2022 tarih saat 8:30 dan itibaren 1 (bir) ay süreyle belediye ilan tahtasında askıya çıkarılmıştır. İlan olunur.

444 09 39
Çözüm Merkezi