KAVAKLI İMAR UYGULAMASI İLANI

Beylikdüzü Belediye sınırları dahilinde bulunan Kavaklı 101, 102, 220, 223, 228 parseller ile 330 ada 5, 6, 7, 9, 11, 372 ada 8, 373 ada 10,18, 374 ada 1 ila 17, 395 ada 6, 7, 461 ada 1 ila 10, 507 ada 1, 2, 3, 5, 508 ada 1 ila 5, 610 ada 1 ila 5, 613 ada 1 ila 4, 753 ada 2, 843 ada 1 ve 844 ada 1 nolu parselleri parselleri kapsayan alanda imar uygulaması yapılmıştır. İmar uygulaması işlemine ait Belediye Encümeninin 17/02/2022 tarih ve 81 sayılı Kararı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 27/07/2022 tarih ve 4203-4213 sayılı Kararı, 09/09/2022 tarih ve saat 08.30 dan itibaren 1 (bir) ay süreyle belediye ilan tahtasına asılmıştır. İlan olunur.

444 09 39
Çözüm Merkezi