KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI

BEYLİKDÜZÜ KENT KONSEYİ BAŞKANLIĞI

Genel SekreterliğiTOPLANTI İLANI


5393 sayılı Belediye Kanunu, Kent Konseyi Yönetmeliği ve Engelli Meclisi Çalışma Yönergesi gereğince; Engelli Meclisi seçimli Genel Kurul toplantısı, 13.06.2017 tarihinde saat 14: 00 da Beylicium AVM 3. kattaki toplantı salonunda yapılacaktır.


  Sayın üyelere ve kamuoyuna duyurulur.
                        Necla TÜRKOĞLU

                                                                           Kent Konseyi Başkanı
Gündem Maddeleri:1. Açılış ve Yoklama,

2.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3.Divan Başkanı Seçimi,

4.Divan Katibi Seçimi,

5.Faaliyetler ile ilgili bilgilendirme,

6.Seçim Yönteminin Blok yada Çarşaf liste ile

7.yapılmasının belirlenmesi,

8.Engelli Meclisi Başkanının seçimi,

9.Engelli Meclisi Yürütme Kurulunun seçimi,

10.Dilek ve temenniler.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi