MAYIS 2018 MECLİS GÜNDEMİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
DUYURU

Belediye Meclisimizin 2018 yılı Mayıs ayının Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 07.05.2018 Pazartesi günü saat 10.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.  

Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

              Ekrem İMAMOĞLU
               Belediye Başkanı

 

GÜNDEM MADDELERİ
Açılış ve Yoklama

1

Yazı İşleri Md.

Meclis Üyesi Gürkan İzzet PAKSOY’un istifası

2

İnsan Kay.ve Eğit. Md.

Spor İşleri Müdürlüğü’nün İsminin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü olarak değiştirilmesi

3

İnsan Kay.ve Eğit. Md.

Kadro Derece Değişikliği ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılması

4

İnsan Kay.ve Eğit. Md.

Kamu Çalışanlarının Toplu Sözleşmesi

5

Özel Kalem Md.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) “Kentimiz Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Destekliyor” başlıklı kampanyasına katılınması ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına Yetki verilmesi

6

Özel Kalem Md.

Dikmen Belediyesine yardım yapılması

7

Park ve Bahçeler Md.

Parklara İsim Verilmesi

8

İşletme ve İşt.Md.

Adnan Kahveci Mahallesi 42,39 m2 alanlı 5280 Parsel sayılı taşınmaza trafo merkezi yapılmak üzere 1 TL/m² bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllık irtifak hakkı tesis edilmesi

9

İşletme ve İşt.Md.

Adnan Kahveci Mahallesi 633 ada 5 parselin Belediyeye şartlı bağışı ile ilgili alınan 02.10.2014 tarih ve 131 sayılı Meclis kararının iptal edilmesi

10

İşletme ve İşt.Md.

Cumhuriyet Mahallesi 191 Ada 14 Parsel içerisinde mevcut bulunan Buz pisti Spor Kompleksinin 10 yıllığına kiraya verilmesi

11

İşletme ve İşt.Md.

Belediyemize ait Kırlangıç Yaşam Alanları Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin ayni sermaye olarak konulabilecek malvarlığı unsurlarının asliye ticaret mahkemesince atanacak bilirkişilerce biçilecek değere göre ayni sermaye artırımına gidilebilmesi için ödenmemiş payların nakdî  bedellerinin ödenmesi

12

Sağlık İşleri Md.

İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza, müracaatları halinde verilmek üzere, özellikli  manüel tekerlekli sandalye, özellikli engelli puseti, işitme cihazı, koltuk değneği, kanedyen, havalı sandalye ve minder, havalı yatak, hasta karyolası, özellikli akülü sandalye yardımı yapılması.

13

Kültür İşleri Md.

Ücret Tarifesi

14

Kültür İşleri Md.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ile işbirliği  protokolleri yapılması için, Başkanlık Makamına yetki verilmesi

15

Plan ve Proje Md.

Yakuplu 746 Ada 24 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  Değişikliği

16

Plan ve Proje Md.

Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi 1863 Ada 1 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi

17

Mali Hizmetler Md.

2017 yılı Kesin Hesabı

              
        Komisyon Raporları

18

İmar Komisyonu Rap.

Kavaklı 378 ve 379 parseller 460, 386, 253, 254, 430, 836, 219, 234, 619 Adalarda ayrık nizam 2 kat yapılaşma şartlarına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

19

İmar Komisyonu Rap.

Ambarlı Enerji Santrali soğutma suyu denizden su alma ve deşarj sistemi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi