MAYIS 2019 MECLİS GÜNDEMİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
DUYURU

 

Belediye Meclisimizin 2019 yılı Mayıs ayının Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 06.05.2019 Pazartesi günü saat 10.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.  

Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

 

         Mehmet Murat ÇALIK
             Belediye Başkanı

 
GÜNDEM MADDELERİ
     
        Açılış ve Yoklama


1

İnsan Kay. ve Eğit.Md.

Belediye Başkan yardımcısı ödeneği

2

İmar ve Şehircilik Md.

Yol Katılım Ücreti

3

Kadın ve Aile Hiz. Md.

Çocuk Hakları Komisyonu

4

Plan ve Proje Md.

Gürpınar Adnan Kahveci Mahallesi 1633 ada 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifi

5

Plan ve Proje Md.

Kavaklı 213 ada 1,2,3,4 parseller ve 214 ada 10 parsel ile bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 

6

Mali Hizmetler Md.

2018  Yılı Kesin Hesabı.

7

Kültür İşleri Md.

Sosyal Etkinlik Merkezi Projesine Kurucu Temsilcisi Atanması

         Komisyon Raporları

8

İmar Komisyonu Rap.

287 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

9

İmar Komisyonu Rap.

Gürpınar 331 ada 8 parselde Plan Tadilatı yapılması

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi