MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI YAZILI VE SÖZLÜ SINAV SONUCU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI YAZILI VE SÖZLÜ SINAVI SONUCU
 BAŞARI LİSTESİ

 

Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla Müfettiş Yardımcısı alımı için yayınlanan ilana istinaden yapılan yazılı ve sözlü sınava ilişkin başarı listesi ektedir. Sınav sonucunda başarılı olan adaylar Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Müfettiş Yardımcısı (aday) olarak görev yapmaya hak kazanmıştır. Listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini açık adreslerini gösteren atama talep dilekçesine eklemek suretiyle 21/03/2022 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atama işlemleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Aday bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanununun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.  

İlan Olunur.


İSTENİLEN BELGELER:


 1. Atama Talep Dilekçesi (ektedir)
 2. Diploma veya  Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, ya da e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi
 3. Sağlık Kurulu Raporu (Memur olarak görev yapmasında engeli olmadığını belirten tam teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Resmi Üniversite Hastanelerinden alınabilir. Sağlık Kurulu raporunda “Memur olarak çalışabilir.”ibaresi bulunması gerekmektedir.)
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. Sürücü belgesi fotokopisi (varsa)
 6. Kan grubu kartı fotokopisi (1 adet)
 7. İkametgah (E-devlet sistemi üzerinden Yerleşim Yeri Belgesi)
 8. Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil kaydı (E-devlet sisteminden alınabilir)
 9. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-devlet sisteminden alınabilir)
 10. 6 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş biometrik/vesikalık)
 11. Güvenlik Soruşturması Formu (Resimli ve ıslak imzalı olacaktır) (ektedir)
 12. Tüm SGK uzun vade hizmet dökümü (barkodlu)


EK-1: ATAMA TALEP DİLEKÇESİ

EK-2: GÜVENLİK SORUŞTURMA FORMU


YAZILI VE SÖZLÜ SINAV SONUCU BAŞARI LİSTESİ

LİSTE -  Kazanan Aday Listesi

444 09 39
Çözüm Merkezi