MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMINA İLİŞKİN BAŞVURU SONUÇLARI

Boyut Seç
07 Ocak 2022

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMINA İLİŞKİN BAŞVURU SONUÇLARI İLANI 


Belediye Başkanlığımız bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Teftiş Kurulu Müdürlüğü bünyesinde açıktan atama yoluyla Müfettiş Yardımcısı alınacağına ilişkin yayınlanan ilana istinaden 20/12/2021 – 24/12/2021 tarihleri arasında adayların başvuruları kabul edilmiştir. 


Yapılan değerlendirme neticesinde; ilan metninde de belirtildiği üzere, başvuru şartlarını taşıyanlar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak unvan için yazılı sınavına katılmaya 31 aday hak kazanmış olup; yazılı sınava katılmaya hak kazananları gösterir liste ekte yer almaktadır. 


02.02.2022 tarihinde yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından fotoğraflı ve Onaylı ‘Sınav Giriş Belgesi” verilecektir. Ayrıca Kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgelerinden herhangi birinin ibrazı zorunludur. Adayların “Sınav Giriş Belgelesini” sınavdan önce almaları gerekmektedir. Geç gelenler ile Sınav Giriş Belgesi ve kimlik belgesini ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır Sınav Giriş Belgesini yazılı ve sözlü mülakata katılmayı hak kazanan adayların sınava girişi için kullanılacaktır. (Başka bir amaç için kullanılamaz). Sınav Giriş Belgesi olmadan sınava girilemeyecektir. Sınava girerken Sınav Giriş Belgesi ile birlikte üzerinde T.C. Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı da ibraz edilecektir. Adayların yazılı sınavın yapılacağı gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunması gerekmektedir. Aksi halde aday sınava katılmamış sayılacaktır.


 İlanen tebliğ olunur. 


Liste – Sınava Girmeye Hak Kazananların Listesi

PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by