NİSAN 2019 MECLİS GÜNDEMİ

 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
DUYURU

 

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu belirlenen Belediye Meclisimiz İlk Meclis Toplantısını; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. ve 20.  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 5. ve 7. maddesi hükümleri gereğince, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 14 Nisan 2019 Pazar günü saat 13.30 da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonunda yapacaktır.  

Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

            Mehmet Murat ÇALIK
               Belediye Başkanı

 
GÜNDEM MADDELERİ
     
        Açılış ve Yoklama


1

Yazı İşleri Müdürlüğü

Meclis 1. Başkan Vekili seçimi

2

Yazı İşleri Müdürlüğü

Meclis 2. Başkan Vekili seçimi

3

Yazı İşleri Müdürlüğü

Meclis Divan Katipleri seçimi

4

Yazı İşleri Müdürlüğü

Encümen Üyesi seçimi

5

Yazı İşleri Müdürlüğü

İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi

 

a- İmar Komisyonu

 

b- Plan ve Bütçe Komisyonu

 

c- Hukuk Komisyonu

 

d- Tarife Komisyonu
 

 

e- Çevre ve Sağlık Komisyonu

 

f- Gençlik ve Spor Komisyonu

 

g- Kültür ve Turizm Komisyonu  

 

h- Harita Komisyonu

 

ı- Trafik ve Ulaşım Komisyonu

 

 

i-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu

6

Yazı İşleri Müdürlüğü

Marmara Belediyeler Birliğine Üye seçilmesi

7

Yazı İşleri Müdürlüğü

Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Üye seçimi

8

Denetim Komisyonu Rap.

2018 Yılı Denetim Komisyonu Raporu

9

Mali Hizmetler Müdürlüğü

2018 Yılı Faaliyet Raporu

10

Plan ve Proje Müdürlüğü

Kavaklı 624 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

11

İnsan Kay.ve Eğitim Müd.

Kamu Sendikası görüşmeleri için yetki verilmesi

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi