NİSAN 2021 MECLİS GÜNDEMİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

Belediye Meclisimizin 2021 yılı Nisan ayı Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 05.04.2021 Pazartesi günü saat 10.00 da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonunda yapılacaktır.
Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

Mehmet Murat ÇALIK
Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM MADDELERİ


Açılış

1

Yazı İşleri Müdürlüğü

Meclis 1. Başkan Vekili seçimi

2

Yazı İşleri Müdürlüğü

Meclis 2. Başkan Vekili seçimi

3

Yazı İşleri Müdürlüğü

Meclis Başkanlık Divanı Katipleri seçimi

4

Yazı İşleri Müdürlüğü

Encümen Üyesi seçimi

5

Yazı İşleri Müdürlüğü

İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

a- İmar Komisyonu

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

b- Plan ve Bütçe Komisyonu

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

c- Hukuk Komisyonu

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

d- Tarife Komisyonu

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

e- Tarım Çevre ve Kültür Varlıkları Komisyonu

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

f- Çocuk Hakları Komisyonu

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

g- Gençlik ve Spor Komisyonu

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

h- Kültür ve Turizm Komisyonu 

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

ı- Harita Komisyonu

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

i- Trafik ve Ulaşım Komisyonu

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

j-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

k- Sağlık ve Engelliler Komisyonu

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

l-Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu

6

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Çağrı ÇEBİ’nin ataması hakkında Meclise bilgi verilmesi

 

7

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Plan ve Proje Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliklerinin revize edilmesi

8

Özel Kalem Müdürlüğü

Belediyemiz ile İstanbul Bilgi Üniversitesi arasında Teknoloji Merkezi (Tekmer) ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) kurulması ve yürütülmesine ilişkin Ortak Hizmet ve İşbirliği Projesi yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi

9

Kültür İşleri Müdürlüğü

Evimiz Beylikdüzü ile kurumsal işbirliği çerçevesinde kültür, sanat ve eğitim alanlarında projelerin gerçekleştirilmesi katılımcı hizmet anlayışı ile çalışmalar yürütülmesi kapsamında ortak işbirliği protokolü yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi

10

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği Protokolü’nün imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi

11

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

23. Madde Yol Kanal Katılım Ücreti

12

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

GSM Baz İstasyonlarına ait yıllık yer kullanım bedellerinin ilgili kanun gereğince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yer seçim belgesi için belirlediği ücretin beş katı olarak belirlenmesi

13

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Yakuplu Mah. 784/1 ve 456/8 parselde Halit YÜCEL, Hasan YÜCEL ve Hüseyin YÜCEL'in adlarına kayıtlı tüm hisselerini şartlı olarak Belediyemiz adına bağışlama talebi

14

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Gürpınar Mah. Şen Sok. 1177 Ada 3 parselde trafo yapılmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 25 yıllık irtifak hakkı tesisi

15

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Kavaklı Mah.İsmet Muştu sok. 234 Ada 20 parselde trafo yapılmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 25 yıllık irtifak hakkı tesisi

16

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

21 adet park alanına isim verilmesi

 

17

Plan ve Proje Müdürlüğü

Gürpınar 2. Etap UİP. Yapı Yasaklı Alanlara İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği

18

Plan ve Proje Müdürlüğü

09.06.2011 t.t.'li 1/1000 ölç. Gürpınar I. Etap UİP Plan Notlarına Riskli Yapılara ilişkin plan notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği Teklifi

19

Plan ve Proje Müdürlüğü

09.06.2011 t.t.'li 1/1000 ölç. Gürpınar II. Etap UİP Plan Notlarına Riskli Yapılara ilişkin plan notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği Teklifi

20

Plan ve Proje Müdürlüğü

09.06.2011 t.t.'li 1/1000 ölç. Gürpınar III. Etap UİP Plan Notlarına Riskli Yapılara ilişkin plan notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği Teklifi

21

Plan ve Proje Müdürlüğü

21.01.2007 t.t.'li 1/1000 ölç. Beylikdüzü UİP Plan Notlarına Riskli Yapılara ilişkin plan notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği Teklifi

22

Plan ve Proje Müdürlüğü

16.02.2004 t.t.'li 1/1000 ölç. Yakuplu GRUİP Plan Notlarına Riskli Yapılara ilişkin plan notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği Teklifi

23

Plan ve Proje Müdürlüğü

Kavaklı Mahallesi 484 ada 6 ve 8 parseller ile 883 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği Teklifi

24

Denetim Komisyonu Raporu

2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu

25

Mali Hizmetler Müdürlüğü

2020 Yılı Faaliyet Raporu

 

Komisyon Raporu

 

26

İmar Komisyonu Raporu

Beylikdüzü İlçesi, Büyükşehir Mahallesi 646 ada 9 ve 16 parseller ile Bir Kısım Terkli Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İtiraz

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi