Nisan Ayı Meclis Gündemi 2022

Boyut Seç
31 Mart 2022

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

Belediye Meclisimizin 2022 yılı Nisan ayı Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 8. maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 04.04.2022 Pazartesi günü saat 10.00'da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonunda yapılacaktır.
Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

 

                                                                                                            Mehmet Murat ÇALIK
        Belediye Başkanı

 

GÜNDEM MADDELERİ
Açılış

 

1

Yazı İşleri Müdürlüğü

Encümen Üyesi seçimi

2

Yazı İşleri Müdürlüğü

İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

a- İmar Komisyonu

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

b- Plan ve Bütçe Komisyonu

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

c- Hukuk Komisyonu

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

d- Tarife Komisyonu

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

e- Tarım, Çevre ve Kültür Varlıkları Komisyonu

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

f- Çocuk Hakları Komisyonu

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

g- Gençlik ve Spor Komisyonu

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

h- Kültür ve Turizm Komisyonu 

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

ı- Harita Komisyonu

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

i- Trafik ve Ulaşım Komisyonu

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

j-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

k- Sağlık ve Engelliler Komisyonu

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

l-Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu

3

Fen İşleri Müdürlüğü

Yıllara Yaygın Yatırım Projesi

4

Plan ve Proje Müdürlüğü

Gürpınar 446 ada 3 ve Kavaklı 799 ada 1-2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

5

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İlçemiz genelinde Site içlerinde kalan tasarruf hakkı Belediyemize ait olan kamuya terkli yerlerdeki hizmetlerin Site Yönetimlerince üstlenilmesi ve bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi

6

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Mülkiyeti Belediyemize ait 16 adet taşınmazın gelir paylaşımı veya kat karşılığı inşaat yapımı için ihale edilmesi, satılabilir alanların satışı, devri işletilebilir alanların 30 yıl süreyle ayni hak tesisi veya 10 yıl süreyle kiralanması

7

Denetim Komisyonu Raporu

2021 Yılı Denetim Komisyonu Raporu

8

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

2021 Yılı Faaliyet Raporu

 

Komisyon Raporu

 

9

İmar Komisyonu Raporu

Kavaklı 336 ada 20 parsel ile bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by