OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine 30.05.2007 tarih ve 5675 sayılı Kanunun 3. maddesi ile eklenen Ek Fıkra Hükümleri ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 8.maddesi hükümleri gereğince, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, Belediye Meclisimizin olağanüstü toplantısı 10.08.2017 Perşembe günü saat 10.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.  

Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

 

 

                     Fatih KELEŞ          

                      Belediye Başkan V.   

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ
Açılış ve Yoklama

1

İnsan Kay.ve Eği.Md.

Başkan Yardımcısı Ödeneğinin görüşülmesi

2

İşletme ve İştirakler Md

Belediye (Gürpınar) ek hizmet binasının 10 yıl süre ile Sağlık Bakanlığına yapılan tahsisin iptal edilmesi

3

Mali Hizmetler Md.

Ödenek Aktarma

4

Mali Hizmetler Md.

Ödenek Aktarma

5

Mali Hizmetler Md.

Ödenek Aktarma

6

Mali Hizmetler Md.

Ek Bütçe

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi