OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI DUYURUSU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU


İlgi: a) İçişleri Bakanlığının 26.03.2020 tarih ve (E.5887) sayılı genelgesi.
b) İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 26.03.2020 tarih ve (9) sayılı kararı.
c) Beylikdüzü Kaymakamlığının 04.05.2020 tarih ve E.1311 sayılı yazısı.


Belediye Meclisimiz; İlgi (a) genelge ve ilgi (b) karar hükümleri doğrultusunda, Kaymakamlık Makamından alınan ilgi (c) de belirtilen izin neticesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesine 30.05.2007 tarih ve 5675 Sayılı Kanun’un 3 maddesi ile eklenen Ek Fıkra hükümleri ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 7. Maddesi hükümleri gereğince, hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere,  COVİD-19 salgını sebebiyle alınması gereken tüm sağlık  tedbirleri alınmış vaziyette, 14.05.2020 Perşembe günü saat 10.00 da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonunda “Olağanüstü” olarak toplanacaktır. 


Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

 

             Mehmet Murat ÇALIK
               Belediye Başkanı

 


GÜNDEM MADDELERİ


Açılış1

Fen İşleri Müdürlüğü

Hibe (İş Makinası)

2

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Hibe (İş Makinası)

3

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Beylikdüzü Belediyesi ile Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş.’nin sigorta borçlarına karşılık, Kavaklı Mahallesi 21 parsel ve 1155 parsel sayılı Belediye Mülkiyetinde olan taşınmazların teminat olarak gösterilmesi

4

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7244 sayılı Kanun Kapsamında bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması

5

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Kredi İşlemleri/Borçlanma Yetkisi

6

Plan ve Proje Müdürlüğü

Büyükşehir Mah. 646 ada 9 ve 16 parseller ile Bir Kısım Terkli Alana  İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği

 

NOT: Koruma tedbirleri kapsamında Meclis Toplantımız Basına ve Halka kapalı olup, Beylikdüzü Web TV tarafından canlı olarak yayınlanacaktır.

444 09 39
Çözüm Merkezi