“RESİM, AFİŞ, FOTOĞRAF VE MEKTUP YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

Boyut Seç
16 Mart 2017

AMAÇ


İlçemizde öğrenim gören öğrencilerin dikkatlerini yaşadıkları ilçenin doğal değerlerine ve çevre sorunlarına çekerek, çevre sorunlarının çözümü noktasında yapılabilecek çalışmaları ve ilçe yöneticilerinden beklentilerini unutulmakta olan mektup türüyle ifade etmelerini sağlamak; çağdaş eğitim sürecinde, çocuklarımızda çevre sevgisi, bilinci ve duyarlığının oluşumunu sağlamak amacı ile onların gözünden çevre ile ilgili konuların (hava kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği, geri dönüşüm, doğal kaynakların azalması, yenilenebilir enerji, küresel ısınma vb.) resim, afiş ve fotoğraf yolu ile dile getirmelerini sağlamak ve çocukların iletişimlerini, sanatla bağlantılarını, dilimizi kullanmalarını ve geliştirmelerini sağlamaktır.


KONU


Resim Yarışması: Öğrencilerin Gözünden Çevre 

Afiş Yarışması: Çevre Sorunları (Küresel İklim Değişikliği, Erozyon, Ozon Tabakasının İncelmesi, Kimyasal Atıklar, Deniz Kirliliği, Çarpık Şehirleşme vb.) 

Mektup Yarışması: Daha Temiz Bir Beylikdüzü İçin Belediye Başkanımızdan Beklentilerimiz 

Fotoğraf Yarışması: Beylikdüzü’nde Çevre 


Detaylar için dosyayı indirebilirsiniz.

PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by