SIFIR ATIK SOKAK TOPLAYICISI BELİRLENECEKTİR

KURA İLE İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE ÇALIŞACAK VE ATIK DEPOLAMA ALANI TAHSİS EDİLECEK SIFIR ATIK SOKAK TOPLAYICISI BELİRLENECEKTİR.


  1. GENEL BİLGİLER

 1. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sıfır Atık Yönetim Sistemi ‘ne uygun olarak “ Toplayıcı, bağımsız konut, ticari ya da hizmet birimlerini barındıran yapılar ile açık ya da kapalı sosyal donatılara sahip münferit yapıları da barındıran özerk yerleşimleri ve sıfır atık belgesi verilen yerler haricinde, meydan, bulvar, cadde, sokak, parklar vb. alanlardan topladığı sıfır atıkları günlük olarak atık ara depolama merkezinde kendilerine tahsis edilen alana getirecektir”.
 2. Kura ile belirlenen Sıfır Atık Sokak Toplayıcılarına kılık kıyafet, koruyucu ekipmanlar, atık toplama aracı ve ekipmanı sağlanacak olup, kayıt dışı çalışan diğer atık toplayıcılarının kolluk kuvvetleri yardımıyla çalışma faaliyetlerine son verilecektir.
 3. Kura çekimi işlemi 23/02/2022 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Çandarlı Sokak, Atatürk Blv. No:28, adresinde yer alan Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonunda  saat 13:00’ da yapılacaktır.
 4. Son başvuru 07/02/2022 tarihi saat 17:00 olup başvuru yeri Dereağzı Mahallesi, Tülin Sokak ile Kevser Sokak Kesişiminde yer alan Beylikdüzü Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezidir.
 5. Kura çekimi ile ilçemiz sınırları içerisinde çalışacak ve atık depolama alanı tahsis edilecek sıfır atık sokak toplayıcısı sayısı 100 Asil ve 100 Yedek olarak belirlenecektir. Başvuru sayısının kura ile belirlenmesi hedeflenen sayının altında kalması durumunda  şartları uygun olanlar kura çekimi yapılmadan sisteme dahil edilecektir.
 6. Kura ile ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 09/12/2021 tarihli ve 129 sayılı Belediye Meclisi kararı ile onaylanan Sıfır Atık Sokak Toplayıcıları Çalışma Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Yönetmeliğe Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden ulaşılabilmektedir.


  2. KURAYA KATILMA ŞARTLARI

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Toplayıcılarında aşağıda belirtilen şartlar aranır.
a) Semt sınırları dahilinde en az 3 yıl süreyle ikamet ediyor olmak,
b) Geçimini sıfır atık sokak toplayıcılığından sağlamak,
c) Her hangi bir iş kolunda sigortalı çalışıyor olmamak,
d) Toplayıcının, kuruluş amacı sıfır atık olan derneklerden her hangi birine üyelik kaydının bulunması,
e) Toplayıcının müracaat tarihi itibariyle 15 yaşından gün almış olmak.
(2) Yabancı Uyruklu Toplayıcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ( ÇSGB ) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce onaylanmış yabancı çalışmaiznine sahip olmak,
b) Geçimini sıfır atık sokak toplayıcılığından sağlamak,
c) Toplayıcının müracaat tarihi itibariyle 15 yaşından gün almış olmak.


  3. BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Projeye katılımcı olarak başvuru yapabilmek için son tarih olan 07/02/2022 tarihi saat17:00’a kadar Dereağzı Mahallesi, Tülin Sokak ile Kevser Sokak Kesişiminde yer alan Beylikdüzü Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezine yapılacaktır.
2- Başvuru bizzat katılımcı tarafından yapılacak olup, Kimlik belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile başvurulacaktır.
3-Katılımcı her hangi bir iş kolunda çalışmadığını gösterir e-devlet çıktısı sunmak zorundadır.
4-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak başvuru yapan toplayıcılar semt sınırları dahilinde en az 3 yıl süreyle ikamet ediyor olduğunu belgelendirebileceği ikametgah belgesi sunmak zorundadır.
5- Yabancı Uyruklu olarak başvuru yapan toplayıcılar Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ( ÇSGB ) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce onaylanmış yabancı çalışmaiznine sahip olduğu belgeyi sunmak zorundadır.
6-Katılımcı başvuruları incelendikten sonra şartları uygun olanların  isim listelerinin açıklanma tarihleri 11/02/2022 tarihidir.
7-Açıklanan başvuruları uygun görülen isim listelerine itiraz süresi son tarihi 18/02/2022 tarihi saat:17:00’a kadar Dereağzı Mahallesi, Tülin Sokak ile Kevser Sokak Kesişiminde yer alan Beylikdüzü Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezidir.
8- Kura çekimi işlemi sıfır atık tahsis komisyonu tarafından yapılacak olup, 23/02/2022 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Çandarlı Sokak, Atatürk Blv. No:28, adresinde yer alan Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonunda  saat 13:00’ da yapılacaktır.


  4. BİLGİ ALMA

Başvuru ve Kura ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile Beylikdüzü Belediyesi internet/web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.
Telefon Numarası : 444 09 39
E-posta : ersintemel@beylikduzu.istanbul
Adres : Dereağzı Mahallesi, Tülin Sokak ile Kevser Sokak Kesişimi Beylikdüzü Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi Beylikdüzü/İSTANBUL

444 09 39
Çözüm Merkezi