ŞUBAT 2021 MECLİS GÜNDEMİ

Belediye Meclisimizin 2021 yılı Şubat ayı Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 01.02.2021 Pazartesi günü saat 10.00 da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonunda yapılacaktır.
Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

Mehmet Murat ÇALIK
Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM MADDELERİ
Açılış

1

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Koranavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle; kapatılan veya kısıtlanan işletmelere ilişkin Belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan taşınmazlardaki kiralama ve benzeri kaynaklı ödenmesi gereken bedellerle ilgili 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesi gereğince indirim, erteleme, sözleşme süreleri ile ilgili karar alınması

2

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Cumhuriyet Mahallesi 121 Ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerine Belediye Hizmet Binası yapılmasına karşılık; Büyükşehir Mahallesi 0/884 parsel ile Cumhuriyet Mahallesi 0/1068 parseller arasında kalan Özel Proje alanı olarak planlı 1147 parsel sayılı taşınmazın da, Cumhuriyet Caddesi kentsel tasarım projesinin bütünlüğünü sağlaması açısından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale edilerek satış ve devir işlemlerinin yapılması

3

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi arasında kalan 678 Ada 6 parsel sayılı taşınmazın Cumhuriyet Caddesi kentsel tasarım projesi kapsamında kentin ve bölgenin otopark ihtiyacını da karşılaması amacıyla,  gelir paylaşımı veya kat karşılığı inşaat yapımı işinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale edilerek satış ve devir işlemlerinin yapılması

4

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 191 Ada 14 parsel ile 191 Ada 15 parsel sayılı taşınmazlar da Yaşam Vadisi bağlantısının sağlanması, öncelikle kentin gençlerine spor alanları oluşturulması, yaşam alanlarına değer katması amacıyla yapılacak projelere göre işletilebilir alanların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerince 10 yıl süreyle kiralanması ve/veya 30 yıl süreyle ayni hak tesisi

5

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Yakuplu Mahallesinde, 16.02.2004 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Yakuplu Revizyon Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalan 622 Ada 80 parseldeki Belediyemiz adına kayıtlı 88/289 hisse (87,95 m2 ) hissenin 3194 Sayılı Yasanın 17. maddesine istinaden diğer hissedarlara hisseleri oranında satışı

6

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan ekli liste ve krokide yerleri belirtilen mevcut büfe yerleri ile 15 m2 yeni büfe yerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerince 10 yıl süreyle kiralanması

7

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Belediyemiz Mülkiyetindeki özel proje alanında kalan 1155 parsel üzerinde yapılacak kentsel tasarım ve mimari projesi kapsamında kentin ve bölgenin otopark ihtiyacını da karşılaması amacıyla,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerince ihale edilerek satılabilir alanların satışı ve işletilebilir alanların 30 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi ve/veya 10 yıl süre ile kiralanması

8

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Pergola (gölgelik) ATM ve GSM (Baz İstasyonları) Üniteleri Yapım Yönetmeliği Değişikliği

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi