Şubat Ayı Meclis Gündemi Duyurusu

Boyut Seç
07 Şubat 2023


06 Şubat 2023 tarihli Şubat ayı Meclis toplantısı 1 inci birleşiminde yapılan yoklama sonucu salt çoğunluğun sağlanamadığı tespit edilmiş olup 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 22 inci maddesi ikinci fıkrası “Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde başkan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye sayısı ile yapılır.” hükmü gereği 06.02.2023 tarihinde yayınlamış olduğumuz gündem maddelerinin görüşüleceği meclis toplantısı 09 Şubat 2023 Perşembe günü saat 10:00 da Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. 


Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by