TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI DUYURUSU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU


İçişleri Bakanlığının 26.03.2020 tarih ve (E.5887) sayılı genelgesi gereği Belediye Meclisimizin 2020 yılı  Nisan, Mayıs, Haziran ayı Meclis Gündemlerini de kapsayan Temmuz ayı Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 06.07.2020 Pazartesi günü saat 10.00 da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonunda yapılacaktır.


Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

 

             Mehmet Murat ÇALIK
               Belediye Başkanı

 

GÜNDEM MADDELERİ


Açılış


1

Yazı İşleri Müdürlüğü

Encümen Üyesi seçimi

2

Yazı İşleri Müdürlüğü

İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi

 

"

a- İmar Komisyonu

 

"

b- Plan ve Bütçe Komisyonu

 

"

c- Hukuk Komisyonu

 

"

d- Tarife Komisyonu
 

 

"

e- Çevre ve Sağlık Komisyonu

 

"

f- Gençlik ve Spor Komisyonu

 

"

g- Kültür ve Turizm Komisyonu 

 

"

h- Harita Komisyonu

 

"

ı- Trafik ve Ulaşım Komisyonu

 

"

i-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu

 

"

j- Engelliler Komisyonu

 

"

k- Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu

 

"

l- Çocuk Hakları Komisyonu

3

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Gülnur ERDEM'in ataması hakkında Meclise bilgi verilmesi

4

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Naim DEMİRCİ'nin ataması hakkında Meclise bilgi verilmesi

5

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kadro İhdası

6

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Dolu ve Boş Kadro Değişikliği 

7

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Çevre ve Halk Sağlığı Hizmetlerinde kullanılmak üzere araç çalıştırılması işlerinin ihalesi

8

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İrtifak Hakkı  (142 Ada 19 parsel, 142 Ada 20 parsel, 143 Ada 35 parsel, 143 Ada 36 parsel, 143 ada 37 parsel, 143 Ada 38 parseller)

9

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Gürpınar Mahallesi 68 m2 alanlı 3161 parsel ile 35 m2 alanlı 3163 parsel sayılı taşınmazların üzerinde bulunan ahşap konutun Beylikdüzü Kültürünü tanıtması amacıyla Kültür Konutu olarak kullanılmak üzere Kamulaştırılması

10

Plan ve Proje Müdürlüğü

Beylikdüzü İlçesi, Sahil Mah. Arkeolojik Kalıntı Koruma Alanı ve Çevresine (511 ada 1 parsel ile 510 ada 1 parsel, 190, 191, 714, 715, 717,769 parsellerin bir kısmı ve bir kısım kadastral boşluğa ve bir kısım park terkli alan) İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği

11

Plan ve Proje Müdürlüğü

Gürpınar 1. Etap UİP Plan Notu Değişikliği Teklifi

12

Plan ve Proje Müdürlüğü

Gürpınar 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

13

Plan ve Proje Müdürlüğü

Gürpınar 3. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

14

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İhtiyaç sahibi site ve apartmanların ortak kullanım alanlarında kullanılmak üzere; Kent Mobilyaları (bank, çöp kovası, çocuk oyun grubu, spor aletleri vb.) verilmesi

15

Kültür İşleri Müdürlüğü

Yaşam Vadisi 1.Etapta bulunan sahneye isim verilmesi ve ücret tarifesinin belirlenmesi

16

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Kavaklı Mahallesi Havadar Sokak adresinde açılması planlanan  Gündüz Çocuk Bakımevi'ne isim verilmesi ve aylık ücretinin  uygulanması

17

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Ücret Tarifesinin revize edilmesi

18

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

2020-2022 Yerel Eşitlik Eylem Planı

19

Denetim Komisyonu Rap.

2019 Yılı Denetim Komisyonu Raporu

20

Mali Hizmetler Müdürlüğü

2019 Yılı Faaliyet Raporu

21

Mali Hizmetler Müdürlüğü

2019 Yılı Kesin Hesabı

 

KOMİSYON RAPORLARI

22

İmar Komisyonu Raporu

Yakuplu 113 parsel ve bir kısım tescil dışı alana  ilişkin  1/1000 ölçekli UİP Değişikliği

23

İmar Komisyonu Raporu

Kavaklı Mah. 158 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği Teklifi

24

Harita Komisyonu Raporu

Kavaklı Mahallesi, Kocatepe Caddesinin bölünmesi

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi