Uygulama İmar Planı Değişikliği

Boyut Seç
02 Mayıs 2021

"Beylikdüzü İlçesi, 16.02.2004 t.t.'li 1/1000 Ölçekli Yakuplu Genel Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarında Hmaks=Serbest/Yençok=Serbest Verilen Alanlara İlişkin Plan Notu Değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.02.2021 Tarih 2021/169 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 16.02.2021 tarihinde onanmıştır. Bahse konu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'nin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 22.04.2021-21.05.2021 tarihleri arasında (30 gün) askıya asılmıştır."

PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by