Yakuplu Genel Revizyon Uygulama

Boyut Seç
26 Nisan 2021

Beylikdüzü İlçesi, 1/1000 Ölçekli Yakuplu Genel Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 10.02.2021 tarih ve 169 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 16.02.2021 tarihinde onanmıştır. Bahse konu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 22.04.2021-21.05.2021 tarihleri arasında (30 gün) askıda kalacaktır.

PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by