Yakuplu Genel Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği

Boyut Seç
15 Mart 2022

Beylikdüzü İlçesi, 1/1000 Ölçekli Yakuplu Genel Revizyon Uygulama İmar Planı’nda Yençok:Serbest Hmaks:Serbest) Verilen Yerlere İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 09.03.2022 tarih ve 57530 sayılı yazı eki 10.11.2021 tarih ve 1112 sayılı Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 12.11.2021 tarihinde onanmıştır. Bahse konu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 15.03.2022 – 13.04.2022 tarihleri arasında (30 gün) askıya asılacaktır.
İlan olunur.

PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by