YAKUPLU İLAN METNİ

Konu: İlan Metni

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

     

Yakuplu 514, 551, 552, 556, 559, 563 ila 565, 607 ila 609, 673 ila 675, 679, 680, 682 ila 687, 689, 693 nolu adalarda bulunan parseller ve 736 ada 13 ve 14 nolu parselleri kapsayan bölgede Belediye Encümeninin 28.06.2018 tarih ve 449 nolu kararına istinaden 3194 sayılı imar kanununun 18.Maddesi ve 3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmıştır.

       Beylikdüzü Belediye Encümeninin 28.06.2018 tarih ve 449 nolu kararı ve ekleri, 30.06.2018 tarih ve saat 08:30’dan itibaren geçerli olmak üzere 29.06.2018 tarih ve saat 17:00 dan itibaren 1(bir) ay süreyle belediye ilan tahtasına asılmıştır. İlan olunur.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi