YAKUPLU İMAR UYGULAMALARI

Konu: İlan Metni
                                                         BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


Yakuplu 584, 586 ila 596, 600, 601 ve 602 nolu adaları kapsayan bölgede Belediye Encümeninin 17/10/2017 tarih ve 948 nolu kararına istinaden, 3194 sayılı imar kanununun 18. Madddesi ve 3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmıştır. Beylikdüzü Belediye Encümeninin 17/10/2017 tarih ve 948 sayılı kararı ve ekleri,


Yakuplu 597 ve 598 nolu adaları kapsayan bölgede Belediye Encümeninin 17/10/2017 tarih ve 950 nolu kararına istinaden, 3194 sayılı imar kanununun 18. Madddesi ve 3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmıştır. Beylikdüzü Belediye Encümeninin 17/10/2017 tarih ve 950 sayılı kararı ve ekleri,


Yakuplu 610, 611, 612 nolu adaları kapsayan bölgede Belediye Encümeninin 17/10/2017 tarih ve 951 nolu kararına istinaden, 3194 sayılı imar kanununun 18. Madddesi ve 3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmıştır. Beylikdüzü Belediye Encümeninin 17/10/2017 tarih ve 951 sayılı kararı ve ekleri,


Yakuplu 566, 567, 568, 569 ve 570 nolu adaları kapsayan bölgede Belediye Encümeninin 17/10/2017 tarih ve 946 nolu kararına istinaden, 3194 sayılı imar kanununun 18. Madddesi ve 3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmıştır. Beylikdüzü Belediye Encümeninin 17/10/2017 tarih ve 946 sayılı kararı ve ekleri,


Yakuplu 575, 576, 577 ve 578 nolu adaları kapsayan bölgede Belediye Encümeninin 17/10/2017 tarih ve 947 nolu kararına istinaden, 3194 sayılı imar kanununun 18. Madddesi ve 3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmıştır. Beylikdüzü Belediye Encümeninin 17/10/2017 tarih ve 947 sayılı kararı ve ekleri,


Yakuplu 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 651, 652, 653, ve 654 nolu adaları kapsayan bölgede Belediye Encümeninin 17/10/2017 tarih ve 952 nolu kararına istinaden, 3194 sayılı imar kanununun 18. Madddesi ve 3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmıştır. Beylikdüzü Belediye Encümeninin 17/10/2017 tarih ve 952 sayılı kararı ve ekleri,


Yakuplu 548 ve 549 nolu adaları kapsayan bölgede Belediye Encümeninin 17/10/2017 tarih ve 944 nolu kararına istinaden, 3194 sayılı imar kanununun 18. Madddesi ve 3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmıştır. Beylikdüzü Belediye Encümeninin 17/10/2017 tarih ve 944 sayılı kararı ve ekleri,


Yakuplu 613 ila 624 nolu adaları ve 625 ada 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 nolu parselleri kapsayan bölgede Belediye Encümeninin 17/10/2017 tarih ve 945 nolu kararına istinaden, 3194 sayılı imar kanununun 18. Madddesi ve 3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmıştır. Beylikdüzü Belediye Encümeninin 17/10/2017 tarih ve 945 sayılı kararı ve ekleri,


Yakuplu 604, 605 ve 606 nolu adaları kapsayan bölgede Belediye Encümeninin 17/10/2017 tarih ve 949 nolu kararına istinaden, 3194 sayılı imar kanununun 18. Madddesi ve 3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmıştır. Beylikdüzü Belediye Encümeninin 17/10/2017 tarih ve 949 sayılı kararı ve ekleri,


26/10/2017 tarih ve saat 08.30 dan itibaren 1 (bir) ay süreyle belediye ilan tahtasına asılmıştır. İlan olunur.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi