Yakuplu Mahallesi 518 Ada 2 ve 5 Parseller Uygulama İmar Planı Değişikliği

Boyut Seç
25 Ekim 2017

BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ, YAKUPLU MAHALLESİ 518 ADA 2 VE 5 PARSELLERİN BİR KISMINDA İMAR İSTİKAMETİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEGİŞİKLİGİ, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 13.07.2017 TARİH 1141 SAYILI KARARI İLE AYNEN UYGUN GÖRÜLEREK, BÜYÜK.ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NCA 24.07.2017 TARİHİNDE AYNEN ONANMIŞTfR. BAHSE KONU 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI TADİLATININ 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREGİNCE 24.10.2017-22.11.2017 TARİHLERİ ARASINDA (30 GÜ) lsKIYA ASILDIGINA DAİR TUTANAK OLUP; TARAFIMIZCA 2 NÜSHA OLARAK TANZİM EDİLMİŞTİR.

PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by