YAKUPLU MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Yakuplu Mahallesi  771 Ada  1 Parselin Bir Kısmı, 5 Ada 9, 13, 22 Parsellerin Bir Kısmı İle 5 Ada 22 Parselin Doğusundaki Ve 5 Ada 13 Parselin Batısındaki Terkli Alanların Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği bugün itibariyle askıya asılmıştır.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi