YAKUPLU MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Beylikdüzü ilçesi, Yakuplu Mahallesi 0 ada 28 ve 29 parseller ile bir kısım terkli alana ilişkin 1/000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2022 tarih 828 sayılı kararı ile aynen uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 21.06.2022 tarihinde onanmıştır. Bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi gereğince 23.09.2022 – 22.10.2022 tarihleri arasında (30 gün) askıya asılmıştır.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi