YAKUPLU REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

26.07.2021 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 0 ada 113 parsel ve bir kısım tescil dışı alanı kapsayan 16.02.2004tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Yakuplu Revizyon Uygulama İmar Planında Sağlık Tesisi Alanı ve bir kısım Park Alanının Konut Alanı olarak; Sosyal Kültürel Tesis Alanının Park Alanı olarak; Konut Alanı ile bir kısım Park Alanının kısmen Sosyal Tesis Alanı, kısmen Sağlık Tesisi Alanı, kısmen de Park Alanı olarak; Otopark Alanının kısmen Park Alanı ve kısmen Sosyal Tesis Alanı olarak; bir kısım Park Alanının ise Otopark Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (b) kararı ile tadilen uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 26.05.2022 tarihinde aynen onanmış olduğu hususu bildirilmiştir.15.09.2020 gün ve 31245 sayı ile Resmi Gazete'de yayınlanan "İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmeliği"ne göre '…Değerleme raporu hazırlama bedeli, ilgililerce ödenmeden onaylanan planlar askıya çıkartılmaz.' denilmekte olup, bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için değer artış payının tespitine ilişkin değerleme raporu hazırlama bedeli, ilgililerce ödenmiştir.

Bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 05.08.2022-03.09.2022 tarihleri arasında (30 gün) askıda bulunacaktır

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi