ZABITA MEMURU ALIMI YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI SONUCU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA MEMURU ALIMI YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI SONUCU
ASIL VE YEDEK BAŞARI LİSTESİ

 

Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için yayınlanan ilana istinaden 08.11.2021-09.11.2021 tarihleri arasında yapılan yazılı ve uygulamalı sınava ilişkin başarı listeleri ektedir. Sınav sonucunda başarılı olan Asıl adaylar Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Zabıta Memuru olarak görev yapmaya hak kazanmıştır. Asıl ve yedek listesinde yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Asıl adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini açık adreslerini gösteren atama talep dilekçesine eklemek suretiyle 15/12/2021 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atama işlemleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Aday bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanununun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Asıl başarı listesinde yer alan adaylar süresi içinde başvurmaz veya görevlerine başlamalarına engel bir durum tespit edilirse bu adayların yerine yedek başarı listesindeki adaylar sırasıyla çağırılacaktır. 

İlan Olunur.


BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTENİLEN BELGELER (Asıl Adaylar):


 1. Atama Talep Dilekçesi (ektedir)
 2. Diploma veya  Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, ya da e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi
 3. Sağlık Kurulu Raporu (Zabıta Memuru olarak görev yapmasında engeli olmadığını belirten tam teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Resmi Üniversite Hastanelerinden alınabilir. Sağlık Kurulu raporunda “Zabıta Memuru olarak çalışabilir.” ibaresi bulunması gerekmektedir.
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. Sürücü belgesi fotokopisi
 6. Kan grubu kartı fotokopisi (1 adet)
 7. İkametgah (E-devlet sistemi üzerinden Yerleşim Yeri Belgesi)
 8. Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil kaydı (E-devlet sisteminden alınabilir)
 9. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-devlet sisteminden alınabilir)
 10. 6 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş biometrik/vesikalık)
 11. Güvenlik Soruşturması Formu (Resimli ve ıslak imzalı olacaktır) (ektedir)
 12. Tüm SGK uzun vade hizmet dökümü (barkodlu)


EK-1: ATAMA TALEP DİLEKÇESİ
EK-2: GÜVENLİK SORUŞTURMA FORMU

 

YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI SONUCU ASIL VE YEDEK BAŞARI LİSTESİ


LİSTE 1- Kazanan Kadın Aday Listesi
LİSTE 2- Kazanan Erkek Aday Listesi

444 09 39
Çözüm Merkezi