ZABITA MEMURU ALIMINA İLİŞKİN BAŞVURU SONUÇLARI İLANI

T.C.
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIMINA İLİŞKİN
BAŞVURU SONUÇLARI İLANI


Belediye Başkanlığımız bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacağına ilişkin yayınlanan ilana istinaden 11/10/2021 - 15/10/2021 tarihleri arasında adayların başvuruları kabul edilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde; ilan metninde de belirtildiği üzere, başvuru genel ve özel şartlarını taşıyanlar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için kadro sayısının beş katı oranında aday sınava katılmaya hak kazanmış olup; yazılı ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazananları gösterir listeler aşağıda yer almaktadır.

Başvuru genel ve özel şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmamıştır. Ek listelerde bilgisi yer almayan adaylar sınava katılma hakkı elde edememiş olup, bu adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak, bu adaylardan bilgi almak isteyenler Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden bilgi alabileceklerdir.

08.11.2021 ve 09.11.2021 tarihinde yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların başvuru esnasında beyan etmiş oldukları iletişim adreslerine posta yoluyla "Sınav Giriş Belgesi" gönderilecektir. Adaylar tarafından beyan edilen hatalı adres bildirimi sebebiyle postanın ulaşamamasından veya postada oluşabilecek gecikmelerden Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sorumlu tutulamayacaktır.

05/11/2021 tarihine kadar "Sınav Giriş Belgesi" kendisine ulaşmayan adayların 1 (bir) adet fotoğraf ile birlikte, 05/11/2021 tarihinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde kendilerine sınav giriş belgesi verilecektir.

Sınav Giriş Belgesi yalnızca yazılı ve uygulamalı sınava giriş için kullanılacaktır. (Başka bir amaç için kullanılamaz) Sınav Giriş Belgesi olmadan sınava girilemeyecektir. Sınava girerken Sınav Giriş Belgesi ile birlikte üzerinde T.C. Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı da ibraz edilecektir. Adayların yazılı ve uygulamalı sınavın yapılacağı gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunması gerekmektedir. Aksi halde aday sınava katılmamış sayılacaktır.

İlanen tebliğ olunur.

 

 

LİSTE 1- Sınava Girmeye Hak Kazanan Kadın Aday Listesi


LİSTE 2- Sınava Girmeye Hak Kazanan Erkek Aday Listesi

444 09 39
Çözüm Merkezi