TAHSİS İLANI

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI CUMHURİYET MAHALLESİ 128 ADA 2 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ ÜZERİNDE KURULACAK
SEMT PAZARI TAHSİS İLANI


            Beylikdüzü İlçesi, Erdemli ile Kışla Caddeleri arasında kalan, 5 yıl üst kullanım hakkı Tat Yapı Taahhüt Restorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait olmak üzere belediyemiz mülkiyetinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi 128 Ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılacak park ve rekreasyon alanında kurulacak olan semt pazarında, 12.07.2012 tarihli, 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; Salı Pazarı için 335 üretici, 1317 adet tezgah (tahta), Cumartesi pazarı için de 335 üretici, 1310 adet tezgah (tahta) tahsisi yapılacaktır.

Pazarcı esnafı pazar yerinin kullanımına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği şartname hükümlerine uymak zorundadır. Şartname bedeli 1.000,00 TL olup tahsis işlemleri ile birlikte tahsil edilecektir.

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesine göre;

1) Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.
a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.
b) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.
c) Vergi mükellefi olmak.
ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.
d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

(2) Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır.
a) Sebze veya meyve üreticisi olmak.
b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak.
c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.
ç) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

Satış yeri tahsis talebinde bulunanların başvuruları;

İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden temin edilecek başvuru formu (dilekçe), nüfus cüzdanı fotokopisi, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge, son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 826 ve 827. maddeleri gereği taşınmaz üzerinde üst kullanım hakkı bulunanın izni gerektiğinden, Beylikdüzü Belediye Encümeninin 28.08.2018 tarih ve 567 sayılı kararı ile taşınmaz üzerindeki üst irtifak hakkı Tat Yapı Taahhüt Restorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine verildiğinden, üst kullanım hakkı sahibi Tat Yapı Taahhüt Restorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden alınacak "muvafakatname" ile birlikte pazar yerinin kurulacağı adreste bizzat yapılacaktır. Hangi şekilde yapılırsa yapılsın bizzat yapılmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır.
Tahsise ilişkin iş ve işlemler Beylikdüzü Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce yürütülecek, müracaatlar 04.07.2019 başlayıp 05.08.2019 tarihinde mesai saatinin bitimiyle sona erecektir.

Müracaat sahiplerinin başvuru formunda yer verdiği beyanlarının gerçeği yansıtmadığının öğrenilmesi durumunda yapılan tahsis iptal edilecektir.

Pazar yeri 29.10.2019 tarihinde faaliyete geçecektir.

444 09 39
Çözüm Merkezi