2016 YILI KASIM AYININ MECLİS TOPLANTISI

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

DUYURUBelediye Meclisimizin 2016 yılı Kasım ayının Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 07.11.2016 Pazartesi günü saat 10.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır. 


  Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur. 
                            Ekrem İMAMOĞLU

                              Belediye Başkanı
GÜNDEM MADDELERİ
Açılış ve Yoklama1-Yazı İşleri Md.         2017 Yılında Uygulanacak olan Ücret Tarifeleri 


2-İşletme ve İşt. Md. Adnan Kahveci Mahallesi 1851 ada 5 parselin (57,70m2 ) tamamına Trafo Merkezi yapılmak üzere 1 TL bedelle TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 25 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmesi


3- İşletme ve İşt. Md. Gürpınar Mah.1862 ada 3 parsel belediye hissesinin satışı


4-Plan ve Proje Md.        Kavaklı 793 ada 1 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği


5- Strateji Geliş. Md. Beylikdüzü Sosyal Maker-Lab Inovasyon Merkezi Projesi imza yetkisi Belediye Başkanına ve Projede kurumumuzu temsilen proje belgelerinin imza yetkisinin Başkan Yardımcısı Leyla ÜNVER’e; Yönetim ve Harcama yetkisinin Strateji Geliştirme Müdürlüğüne verilmesi


6-Strateji Geliş.Md.        Strateji Geliştirme Müdürü Hamdi GARGIN ve Meclis Üyesi İ.Doğan SUBAŞI 8-10 Kasım 2016 tarihinde Göç Yönetimi Zirvesine katılmak üzere Şanlıurfa’ya davet yazısı


7-Strateji Geliş.Md. Belediyemiz ile Romanya Mankalya Belediye Başkanlığı arasında kardeş kent ilişkisi kurulması 


8-Spor İşleri Md. Beykent Spor Kulübü ile İşbirliği Protokolü yapmak üzere Başkana Yetki Verilmesi


9-Ruhsat ve Den. Md. İçkili yer haritasının revize edilmesi

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi