ARALIK 2016 MECLİS GÜNDEMİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

DUYURU     Belediye Meclisimizin 2016 yılı Aralık ayının Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 05.12.2016 Pazartesi günü saat 10.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır. 


     Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.                             Ekrem İMAMOĞLU                           

                              Belediye Başkanı                             
GÜNDEM MADDELERİ
Açılış ve Yoklama

1 Zabıta Md.                                      Maktu Fazla Çalışma Ücreti.


2 İşletme ve İştirakler Md.             Kavaklı Mahallesi 307 ada 12 parselde bulunan Belediye hissesine arsa payı karşılığı inşaat yapılabilmesi için takas (trampa) ve arsa payı satışının görüşülmesi


3 İşletme ve İştirakler Md.           Kavaklı Mahallesi 307 ada 13 parselde bulunan Belediye hissesine arsa payı karşılığı inşaat yapılabilmesi için takas (trampa) ve arsa payı satışının görüşülmesi


4 İşletme ve İştirakler Md.         134 ada 20 parselde yapılmakta olan Yurt Binası üzerine yapılacak olan spor salonunun Belediyemiz tarafından yapılması veya yaptırılması için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi


5 Mali Hizmetler Md.                 Ödenek Aktarma


6 Mali Hizmetler Md.                Kredi İşlemleri/Borçlanma Yetkisi


Komisyon Raporları


7 İmar Komis. Raporu             Kavaklı Mahallesi 793 ada 1 parselin plan değişikliği


8 Tarife Komis. Raporu           2017 Yılında Uygulanacak olan Ücret Tarifeleri


9 Harita Komis.Raporu           İçkili Yer Bölge Tespiti

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi