GÜRPINAR, 1415 VE 3387 NOLU PARSELLERİ KAPSAYAN BÖLGEDE

                                                                    BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Beylikdüzü Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Gürpınar, 1415 ve 3387 nolu parselleri kapsayan bölgede Beylikdüzü Belediye Encümeninin 11/10/2016 tarih ve 617 sayılı kararı doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi imar uygulaması yapılmış olup, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 26/10/2016 tarih ve 4121-3878 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Beylikdüzü Belediye Encümeninin 11/10/2016 tarih ve 617 sayılı kararı, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 26/10/2016 tarih ve 4121-3878 sayılı kararı ve ekleri, 05/12/2016 tarih ve saat 08.30 dan itibaren 1 (bir) ay süreyle belediye ilan tahtasına asılmıştır. İlan olunur.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi