GÜRPINAR 2. VE 3. ETAP UYGULAMA İMAR PLANLARI

     BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ, 21.01.2007 ONAYLI 1/1000 ÖLÇEKLİ BEYLİKDÜZÜ UYGULAMA İMAR PLANI İLE 09.06.2011 ONAYLI GÜRPINAR 2. VE 3. ETAP UYGULAMA İMAR PLANLARI SINIR PAFTALARINDA YER ALAN İMAR YOLLARI, ADA KENARLARI VE BİTİŞİĞİNDEKİ FONKSİYONLARIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 10.02.2021 TARİH VE 2021/159 SA YILI KARARI İLE AYNEN UYGUN GÖRÜLEREK, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NCA 16.02.2021 TARİHİNDE ONANMIŞTIR.

 BAHSE KONU 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN 3194 SAYILI İMAR KANUNU'NUN 8/B MADDESİ GEREĞİNCE 0l.09.2021-30.09.2021 TARİHLERİ ARASINDA (30 GÜN) ASKIDA KALACAKTIR.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi