Gürpınar 3. Etap Uygulama İmar Planı

Boyut Seç
05 Mayıs 2021

Beylikdüzü İlçesi, 1/1000 Ölçekli Gürpınar 3. Etap Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi yazı eki 10.02.2021 tarih ve 158 sayılı kararı ile aynen uygun görülerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 16.02.2021 tarihinde onanmıştır. Bahse konu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 05.05.2021-03.06.2021 tarihleri arasında (30 gün) askıda bulunacaktır.

PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by