HAZİRAN 2019 MECLİS GÜNDEMİ

 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
DUYURU

 

Belediye Meclisimizin 2019 yılı Haziran ayının Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 10.06.2019 Pazartesi günü saat 10.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.  

Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

              Mehmet Murat ÇALIK
               Belediye Başkanı

 

GÜNDEM MADDELERİ
Açılış ve Yoklama

1

Yazı İşleri Md.

Hukuk Komisyonu Üyesi Seçimi

2

Yazı İşleri Md.

Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu  Üyesi Seçimi

3

Kültür İşleri Md.

Uluslararası Folklor Festivali

4

Çevre Kor.ve Kont.Md.

01.10.2019–31.12.2020 tarihleri arası, 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine İstinaden yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri olarak, Beylikdüzü Belediyesi Çevre ve Halk Sağlığı Hizmetlerinde Kullanılmak üzere araç çalıştırılması işi

5

İşletme ve İşt.Md.

Marmara Mahallesi 11 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan ve fiilen Emniyet Müdürlüğünce kullanılan Belediyemiz  Mülkiyetindeki taşınmazın  3 yıl süreyle Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmesi

6

İnsan Kay.veEği.Md.

Kamu Çalışanlarının Toplu Sözleşmesi

7

Plan ve Proje Md.

1276 ada 5 parselde BEDAŞ lehine bulunan 25 yıllık intifa hakkının terkini

8

Plan ve Proje Md.

Kavaklı, Gürpınar sınır düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

        Komisyon Raporları

9

İmar Kom. Rap.

Kavaklı 624 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

10

İmar Kom. Rap.

Kavaklı 213 ada 1,2,3,4 parseller ve 214 ada 10 parsel ile bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi