KAVAKLI, 580 ADA 7 İLA 11, 692 ADA 1 VE 2 VE 693 ADA 1 NOLU PARSELLERE YAPILAN İMAR UYGULAMASI

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


            İlçemiz sınırları dahilinde bulunan Kavaklı, 580 ada 7 ila 11, 692 ada 1 ve 2 ve 693 ada 1 nolu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması ve düzenleme çalışması 02.02.2017 tarih ve 88 sayılı encümen kararı ile kabul edilmiş, 06/02/2017 günü saat 08.30’dan itibaren 1(bir) ay süreyle belediye ilan tahtasına asılmıştır. İlan olunur.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi