Kavaklı Mahallesi Uygulama İmar Planı değişikliği

Boyut Seç
25 Ağustos 2022

26.10.2020 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda,21.01.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planında ayrık nizam 3 kat, Taks:0.30 yapılanma koşullarında Konut Alanında kalan 525 ada 17 parsel ile ayrık nizam 2 kat, Taks: 0.25yapılanma koşullarında Konut Alanında kalan 253 ada 8 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin “Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi 253 ada 8 parsel ve 525 ada 17 parsele ilişkin 1/1000ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup; 26.10.2020 tt’li 1/5000 ölçekli NİP doğrultusunda hazırlandığından … uygun görülmüştür.” şeklindeki ilgi (b) kararı ile aynen uygun görülerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 19.04.2022 tarihinde onanmış olduğu hususu bildirilmiştir. Bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 25.08.2022 - 23.09.2022 tarihleri arasında (30 gün) askıda bulunacaktır.

PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by