TEMMUZ 2017 MECLİS GÜNDEMİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

Belediye Meclisimizin 2017 yılı Temmuz ayının Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 03.07.2017 Pazartesi günü saat 10.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.   

Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

             Ömer ŞATIR

              Belediye Başkan V.

GÜNDEM MADDELERİ

Açılış ve Yoklama

1

İnsan Kay.ve Eği.Md.

Kadro Derece Değişikliği

2

İnsan Kay.ve Eği.Md.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İsminin Kültür İşleri Müdürlüğü olarak değiştirilmesi

3

İnsan Kay.ve Eği.Md.

Yurtdışı Gezisi

4

Kadın ve Aile Hiz.Md

Yurtdışı Gezisi

5

İşletme ve İşt. Md.

İlçemiz sınırları dahilinde ilan ve reklamlara ait kent mobilyaları  (Bilboard, Afiş Değiştiricili Megalight, City Light Poster, Megaboard, Döner Silindir Kule, Kent Bilgi Bankası, Led Reklam Ünitesi v.b.) yaptırılması ve 10 yıl süre ile kiraya verilmesi

6

İşletme ve İşt. Md.

Gürpınar 1277 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaza trafo merkezi yapılmak üzere 1 TL/m² bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllık irtifak hakkı tesis edilmesi

7

İşletme ve İşt. Md.

Dereağzı 1074 Ada 6 Parsel sayılı taşınmaza trafo merkezi yapılmak üzere 1 TL/m² bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllık irtifak hakkı tesis edilmesi

8

İşletme ve İşt. Md.

Yakuplu 749 Ada 6 Parsel sayılı taşınmaza trafo merkezi yapılmak üzere 1 TL/m² bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllık irtifak hakkı tesis edilmesi

9

İşletme ve İşt. Md.

Adnan Kahveci Mah.1640 Ada 17 Parsel sayılı taşınmaza trafo merkezi yapılmak üzere 1 TL/m² bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllık irtifak hakkı tesis edilmesi

10

İşletme ve İşt. Md.

Cumhuriyet Mahallesi 688 Ada 1 parsel üzerindeki  Kültür Merkezinin trafolarının deplase edilmesi için  oluşturulan tescil bildirim beyannamesinde A ile gösterilen taşınmaz üzerinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllık irtifak hakkı tesis edilmesi

11

İşletme ve İşt. Md.

Gürpınar Mahallesi  102 Ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki trafo binasının deplase edilmesi için oluşturulan  tescil bildirim beyanname-    sinde  A ile gösterilen taşınmaz üzerinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllık irtifak hakkı tesis edilmesi

12

İşletme ve İşt. Md.

Belediye Taşınmazlarının alımı, satımı ve takası (trampası)

13

İşletme ve İşt. Md.

Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Megakent Konut Yapı Kooperatifler Birliğine ait emlak vergi borçlarının silinmesi şartı ile Birliğe ait taşınmazların Belediyemize Bağışlama talebi

14

Fen İşleri Md.

Cemevi, Kültür Merkezi ve Spor Alanlarının, 4734 sayılı K.İ.K.’nun 62. Maddesine istinaden yıllara yaygın yatırım projesi işlerinin ihale edilmesi

15

Plan ve Proje Md.

Yakuplu 771 ada 1 parselin 1 kısmı, 5 ada 9,13,22 parsellerin bir kısmı ile terkli alanların bir kısmına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği  

16

Plan ve Proje Md.

Beylikdüzü, Gürpınar ve Yakuplu uygulama imar planı plan notu değişikliği.

17

Plan ve Proje Md.

Gecekondu Önleme Bölgesi İmar Uygulaması

       

        Komisyon Raporları

18

İmar Komisyonu Rap.

Kavaklı, Sahil Mahallesi 672 Ada 1 Parselin bir kısmı ve bir kısım terkli alanda yaya yolu açılmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

19

İmar Komisyonu Rap.

Gürpınar 1664 Ada 1,2,3,9,10,11,12 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

20

Hukuk Komis Rap.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Çerçeve Yönetmeliği

21

Hukuk Komis Rap.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliği

22

Hukuk Komis Rap.

Özel Kalem Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliği

23

Hukuk Komis Rap.

Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliği

24

Hukuk Komis Rap.

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliği

25

Hukuk Komis Rap.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliği

26

Hukuk Komis Rap.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliği

27

Hukuk Komis Rap.

Kültür İşleri Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliği

28

Hukuk Komis Rap.

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliği

29

Hukuk Komis Rap.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliği

30

Hukuk Komis Rap.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliği

31

Hukuk Komis Rap.

Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliği

32

Hukuk Komis Rap.

Çevre Koruma Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliği

33

Hukuk Komis Rap.

Fen İşleri Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliği

34

Hukuk Komis Rap.

Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliği

35

Hukuk Komis Rap.

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliği

36

Hukuk Komis Rap.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliği

37

Hukuk Komis Rap.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliği

38

Hukuk Komis Rap.

Spor İşleri Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliği

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi