TEMMUZ 2019 MECLİS GÜNDEMİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
DUYURU

 

Belediye Meclisimizin 2019 yılı Temmuz ayının Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 01.07.2019 Pazartesi günü saat 10.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.
 
Sayın Üyelere ve Kamuoyuna duyurulur.

 

              Mehmet Murat ÇALIK
               Belediye Başkanı

 

GÜNDEM MADDELERİ
Açılış ve Yoklama

1

İnsan Kay.ve Eği.Md.

Kadro Derece Değişikliği

 

        Komisyon Raporları

2

İmar Kom. Rap.

1276 ada 5 parselde BEDAŞ lehine bulunan 25 yıllık intifa hakkının terkini

3

İmar Kom. Rap.

Gürpınar Adnan Kahveci Mahallesi 1633 ada 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifi

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi