YAKUPLU GENEL PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ

Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Genel Plan Notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin 1/5000ölçekli ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Plan Plan Notu Değişikliği'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.02.2021 tarih 155 sayılı kararı ile aynen uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 16.02.2021 tarihinde aynen onanmış olduğu hususu bildirilmiştir. Bahse konu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 07.09.2021-06.10.2021 tarihleri arasında (30 gün) askıda bulunacaktır.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi